MySQL - SELECT ... YESTERDAY

A MySQL könnyű hozzáférést biztosít az adatbázis-rekordokhoz, és lehetővé teszi az adatok manipulációinak végrehajtását. Az idővel kapcsolatos adatoknak az adatbázisból történő kiválasztásához a MySQL egyszerű INTERVAL néven ismert kulcsszót biztosít. Az INTERVAL MySQL parancs lehetővé teszi az adatok összehasonlítását a paraméterben megadott időn belül, és csak azokat a rekordokat választja ki, amelyek megfelelnek a kiválasztási kritériumoknak. Például az egy napos adatbázis-rekordok kiválasztásához az INTERVAL MySQL parancs paraméterének 1. A korábbi rekordoknál a napok száma megadható a paraméter szerint.

  • Használja a következő szintaxist:
    •  SELECT * FROM myTable WHERE field_date = DATE_SUB (CONCAT (CURDATE (), '00:00:00'), INTERVAL 1 DAY 
  • Az előző rekordok kiválasztásához:
    •  SELECT * FROM myTable WHERE field_date = DATE_SUB (CONCAT (CURDATE (), '00:00:00'), INTERVAL 2 DAY) 
Előző Cikk Következő Cikk

Top Tippek